Artikelen

Bekering  of  Bekering.pdf (afdrukbaar)

Omkeren in de richting van Jezus en je afkeren van de zonde

Misleiding  of  Misleiding.pdf (afdrukbaar)

Hoe de tegenstander van God te werk gaat in zijn poging om ons mensen te misleiden

Kenmerken van de  nieuwe geboorte.pdf (afdrukbaar)

Preeknummer 18 (tekst van de editie van 1872 – Thomas Jackson, editor)
John Wesley  /  Vertaling Dirk Hiemstra

Eenheid  of  Eenheid.pdf  (afdrukbaar)

Hoelang blijven we hinken op twee gedachten?

Israël of Israel.pdf (afdrukbaar)

Hoe het zich verhoudt tot het Koninkrijk van God