Links

Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.
 

Links naar andere sites:

Ministry of Hope
Heavens Family
Revivalschool
The Last Reformation
ARoodAwakening
SiniaInArabia

Links naar YouTube-kanalen:

Persoonlijk:

Bayith-El

Overig:

ARoodAwakening
Rob Skiba

 

Finding the Mountain of Moses: The Real Mount Sinai in Saudi Arabia