Huis van God

In de bijbel, in Mattheus 7:24-27, vergelijkt Jezus (Hebreeuws: Jeshua)  ons leven met het bouwen van een huis.

Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.
En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

Bouwen we op de rots dan blijft het staan, bouwen we op los zand dan zal het huis scheefzakken en instorten als de stormen opsteken. Dit huis heeft  twee aspecten, namelijk dat we persoonlijk omgebouwd moeten worden tot een huis van God, een huis dat exclusief bestemd is om eigendom te zijn van God, van Jezus Christus. Daarnaast dat de gemeente van Jezus Christus een huis zal zijn, dat exclusief bestemd is om de heerlijkheid van God te weerspiegelen.

Het is erg belangrijk dat we visie hebben voor het bouwen van een deugdelijk geestelijk huis. Dit is geen simpel verhaaltje, wat even in een paar regels kan worden weergegeven. Hiervoor is veel onderwijs vanuit de bijbel nodig. De bedoeling van deze website is om daar een kleine bijdrage aan te leveren. Met name die aspecten die aangemerkt moeten worden als fundamenteel, zaken zoals bekering, geloof, gehoorzaamheid etc…

Naast het onderwijzend aspect is deze website vooral ook bedoeld als communicatiemiddel. Ook is het de bedoeling dat op de site te vinden is waar en wanneer eventuele bijbellessen te volgen zijn.

Als aanvulling op deze website is een YouTube-kanaal ingericht met preken en onderwijs onder de naam Bayith-El“.