Fundament

Een huis bouwen begint in de grond.

Wil je een huis hebben dat degelijk blijft moeten er in ons kikkerlandje vaak heipalen in de grond geslagen worden. We weten allemaal dat wanneer je deze actie achterwege laat dat de kans groot is dat de boel verzakt. Een mooi voorbeeld van scheefzakken vroeger is de Oldehove in Leeuwarden. Ze hebben de toren niet kunnen afmaken omdat ze bang waren dat hij anders zou omvallen.

In de bijbel, in Mattheus 7:24-27, vergelijkt Jezus ons leven met het bouwen van een huis. Bouwen we op de rots dan blijft het staan, bouwen we op los zand dan zal het huis scheefzakken en instorten.

Wanneer we leven in gehoorzaamheid aan Hem, doordat we gehoor geven aan Zijn woorden en er ook uitvoering aangeven in ons leven, dan bouwen we op een stevig fundament.

De woorden waar Hij op doelt zijn de woorden, die weergegeven zijn in het stuk voorafgaande aan deze tekst, de woorden van de zogenaamde “Bergrede”, weergegeven in de hoofdstukken 5 tot 7 van het evangelie naar Mattheus. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor deze paar woorden, maar voor alle woorden die Hij gezegd heeft, de woorden van de bijbel.

In sommige landen is het bij het bouwen van een huis zelfs verplicht, wanneer het fundament er ligt, om toestemming te vragen bij de overheid om verder te mogen bouwen. Het fundament moet dus eerst goedgekeurd worden.

Zo moet het ook zijn in ons leven. Voordat we de zichtbare zaken boven de grond gaan aanpakken zouden we eerst goedkeuring moeten hebben van God, om te bepalen of het fundament van gehoorzaamheid wel gelegd is in ons leven.

In de bijbel wordt uitgelegd hoe dit allemaal in zijn werk gaat en wat er voor nodig is. We worden ook uitgedaagd om ons zelf te onderzoeken in dit verband. Dat is geen simpel verhaaltje, wat even in een paar regels kan worden weergegeven. Hiervoor is onderwijs vanuit de bijbel nodig.

 Onderwerpen die te maken hebben met het fundament:

Bekering,

namelijk van zonde en dode werken.

Geloof,

namelijk in God en zijn werk.

Gehoorzaamheid,

namelijk aan Jezus Christus en zijn Woord.

Openbaring,

namelijk dat Jezus de Messias is, de Zoon van de levende God.

Ingaan in het Koninkrijk van God,

namelijk door de enge poort.

Jezus volgen,

namelijk gaan op de smalle weg.

Doop in water.

namelijk het afscheid nemen van de oude mens

Ontvangen van de Heilige Geest.

namelijk het ontvangen van kracht en nieuw leven