Jeshua vs. Jezus

De naam van Jezus in de NBG-vertaling is een vertaling van de Griekse naam Iesous, dit is een transliteratie van de Hebreeuwse naam Jeshua. Iesous in het Grieks betekent eigenlijk niets, de naam Jeshua in het Hebreeuws heeft echter een hele diepe betekenis.

In Mattheus 1:21 staat:

Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.

In de Hebreeuwse tekst staat de naam aangegeven als Jeshua, het volk redden is hier jeshia, wat redding betekent, dit is een zogenaamde Hebreeuwse woordspeling die veel voorkomt in de bijbel om zaken te benadrukken.

Ik heb besloten om de beide namen door elkaar te gebruiken, afhankelijk van het feit of ik al dan niet citeer uit een Nederlandse bijbelvertaling. De voorkeur gaat steeds vaker uit in de richting van de Hebreeuwse naam Jeshua.