Wat is een christen?

 

Een Christen is iemand die,

nadat hij zich bekeerd heeft van zonde

en zich heeft laten dopen tot de Naam van Jeshua,

hierna vergeving van zonde ontvangt

en aanspraak maakt op de Heilige Geest, die hem vervolgens inspireert en bekrachtigt

om de rest van zijn leven God gehoorzaam te zijn

en Jeshua te volgen, daarbij zonodig te volharden, in het uiterste geval, tot de dood toe.

Dit is wat ik lees in mijn bijbel in Handelingen 2:38

En Petrus antwoordde hun:Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.